artwork > exhibition photos

"Animalia" at Mikhail Zakin Gallery - Demarest, NJ
"Animalia" at Mikhail Zakin Gallery - Demarest, NJ
2016